Fakta om alkohol och trafik

Alkohol och trafik hör inte ihop. Ändå är det många som kör bil eller ett annat fordon med alkohol eller droger i kroppen. 

 

Statistik
Av de förare som dör i trafikolyckor har cirka 20 procent alkohol i kroppen. Vid singelolyckor gäller det nästan hälften av förarna.
I Sverige sker det minst 15 000 resor varje dag där föraren är så påverkad att hen skulle dömas för rattfylleri om hen upptäcktes. Varje år skadas mer än 1000 människor svårt i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor. Ungdomar i åldern 18-24 är extra hårt drabbade eftersom de förenar sin bristande körvana och erfarenhet med alkohol. Var fjärde dödad mopedist är onykter.

Alkohol och promille
Alkoholpåverkan mäts ofta genom alkoholkoncentration i blodet. Detta uttrycks i promille, vilket betyder tusendel. Har en person en promille alkohol i sitt blod, består alltså blodet till en tusendel av alkohol. Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille. Hur hög promillehalten är i kroppen beror på olika faktorer, bland annat hur lång tid som gått sedan personen drack alkohol, hur mycket hen har druckit eller hur mycket hen väger.

Lagen
Rattfylleri innebär att en person som kör ett motordrivet fordon har minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse.

Hur länge stannar alkohol i kroppen?
Det är levern som förbränner alkoholen i kroppen. Hur lång tid det tar beror på flera olika saker, bland annat på personens hälsotillstånd i övrigt, om det är en man eller kvinna och hur mycket personen väger. Att alkoholen är förbränd betyder inte att kroppen är helt återställd.

Hur påverkas kroppen och körförmågan av alkohol?

  • Synen: När alkoholhalten i blodet ökar, minskar ögonens förmåga att samarbeta. Det leder i sin tur till sämre förmåga att bedöma avstånd. Redan vid en låg promillehalt försämras mörkerseendet.
  • Reaktionstiden: Vår reaktionstid blir längre redan vid låga promillehalter. Det betyder alltså att det räcker med att dricka en väldigt liten mängd alkohol för att bli mycket sämre på att uppfatta vad som sker runtomkring en.
  • Sämre koordinationsförmåga: Eftersom alkohol bedövar det centrala nervsystemet blir samspelet mellan muskler och nerver sämre. Vi blir sämre på att göra mjuka, precisa rörelser. Vi tappar kontrollen på hur vi använder våra muskler och hur vi rör oss.
  • Hjärnan: Hjärnan klarar inte av att ta in information från ett lika stort synfält som i nyktert tillstånd. Effekten blir något som kallas tunnelseende. Tunnelseende innebär att den information du tar in är begränsad och du får därmed svårt att agera på det sätt som situationen kanske kräver.
  • Trötthet: Eftersom alkohol har en dämpande effekt på kroppen märker man sällan när man börjar bli trött.

Källor: Trafikverket och IQ. På Trafikverkets hemsida kan du läsa mer om alkohol och trafik.

Tävling + undervisning

Koppla tävlingen till kursplanerna. Den lämpar sig väl som en del av undervisningen i såväl enskilda ämnen som ämnesövergripande.

Statistik

Av de förare som dör i trafikolyckor har cirka 20 procent alkohol i kroppen. Vid singelolyckor gäller det nästan hälften av förarna. Fler än 1000 människor skadas svårt i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor.

Kreativt lärande!

Kreativt lärande!

Berätta för 100 andra är en kreativ filmtävling som handlar om att skapa uppmärksamhet kring problematiken med alkohol och droger i trafiken.

Missa inte deadline!

Missa inte deadline!

Skicka in din film senast 21 nov kl 13:00 2020! Pristagarna presenteras den 4 dec på berattafor100andra.se.

Fina priser!

Fina priser!

Förstapris högstadiet: 10 000 kr till klasskassan!
Förstapris gymnasiet: 10 000 kr till klasskassan!
Andra- och tredjepris: bokbox till klassen!Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?