Tack för din film!
Vad roligt att du är med och tävling i Berätta för hundra andra. Vi skickar en bekräftelse till dig när din film är godkänd.

Skicka in ditt tävlingsbidrag


Det namn som du har valt på din film
E-postadress till ansvarig lärare
Vilken skola går du i?
Vilken klass går du i?
Klistra in kampanjens YouTube- eller Vimeolänk

Tävlingsregler 2024

 • I och med att du skickar in ditt bidrag samtycker du till att de ifyllda uppgifterna behandlas i syfte att löpande kunna förse er med information om tävlingen till angivna e-postadresser. För mer information om hur vi behandlar och tar ansvar för dina personuppgifter, se vår integritetspolicy
 • All information som du publicerar på filmsidan har Prata om alkohol rätt att fritt sprida vidare och använda i andra medier för att berätta om tävlingen och inspirera fler att delta.
 • De eventuella personer som är med i filmen godkänner medverkan.
 • Priserna i tävlingen delas ut som klasspriser och överförs till klassen genom skolans konto efter att tävlingen är avslutad. Prispengarna ska användas till något i elevernas utbildning som till exempel läsplattor och/eller klassresa.
 • Prata om alkohol har rätt att välja att inte publicera eller avpublicera bidrag som är olämpliga, stötande eller ej möter tävlingens kriterier.
 • Tävlingen är för elever i högstadiet och gymnasiet.
 • Det går endast att lämna in en film per grupp, men en klass kan lämna in fler bidrag. En grupp kan bestå av enskilda elever eller upp till 32 elever.
 • En film får vara max 60 sekunder.
 • Bidrag måste skickas in senast den 21 november 2024 för att kunna delta i tävlingen.
 • Juryn som utser pristagarna utgår i sin bedömning från vilka bidrag som de anser har mött kriterierna om idé och relevans bäst. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Priser delas ut som klasspriser.


Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?